Všetky terapie a rehabilitácie, pre mňa tak dôležité a nevyhnutné, sú veľmi nákladné a nie sú hradené žiadnou zdravotnou poisťovňou.


Ak by ste chceli prispieť na moju liečbu, či špeciálnu pomôcku, môžete tak urobiť prostredníctvom darovania 2% z vašich daní.




Údaje k poukázaniu 2% z daní z príjmov:  

Postup krokov na poukázanie 2%                    Potvrdenie o zaplatení dane                     Vyhlásenie o poukázaní 2%

 

 

Občianske združenie ALEXÍK

SNP 873/23,
920 01 Hlohovec

IČO 37 987 569


Veľké Ďakujem