Tieto terapie musím pravidelne absolvovať, aby som sa mohol krôčik za krôčikom posúvať k samostatnosti.

Therasuit - / Possibilitas Piešťany/
Cieľom neurofyziologického Therasuit programu detí s ťažkým zdravotným postihnutím je zlepšenie činnosti centrálnej nervovej sústavy, ktorú prináša komplexný program aktivujúci skryté schopnosti organizmu a stimuláciu rozvojových funkcií dôležitých pre každodenný plnohodnotný život a tiež predchádzanie zhoršeniu zdravotného stavu. Rozdiel terapie s oblekom „TheraSuit“ a v porovnaní s konvenčnými terapiami spočíva vo viacnásobnom zosilnení aferentnej pulzácie. Dôsledkom je zosilnenie normalizujúceho pôsobenia na porušené motorické štruktúry a urýchlenie nasledujúcich procesov:

•dozrievanie dozrievanie určitých častí CNS
•vytváranie nových funkčných sekvencií
• vznik nového pohybového stereotypu, maximálne podobného normálnemu fyziologickému stereotypu.

Klinická logopédia / LOGOMEDIK s.r.o., Skalica /
Komplexná logopedická intervencia pri narušenej komunikačnej schopnosti v dôsledku detskej mozgovej obrny


Špeciálna pedagogika / Centrum detskej reči Trnava/
Odborná špeciálna pedagogika je zameraná na výučbu, vzdelávanie a riešenie porúch komunikácie. V špeciálno pedagogickej poradni Alexíka pripravujú na budúci nástup do školy.


Bobath koncept - Fyzioterapia /Centrum „JA SÁM“ Hlohovec a NEURINO Šamorín/
Tento druh pohybovej terapie je jednou z najdôležitejších, ktoré by deti s DMO mali absolvovať. Zlepšovanie motorických zručností pomáha dieťaťu byť samostatnejším a šikovnejším. Fyzioterapia je však veľmi široký pojem, pod ktorým sa skrýva množstvo postupov a metodík. Na Slovensku je najrozšírenejšia Vojtova metóda, ktorá je založená na stimulovanie reflexných odpovedí. Okrem Vojtovej metódy, ktorú sme cvičili 1 rok, je aj veľké množstvo ďalších postupov ako napr. NDT Bobath, čo je koncept, ktorý podporuje všestranný rozvoj dieťaťa. Bobath je skôr prístup ako spôsob cvičenia. Jeho špecifickosť spočíva v tom, že sa kladie dôraz na potenciál dieťaťa a snaží sa u dieťaťa podporovať vedomú kontrolu motoriky. A to je to pravé pre nás :) Z novodobejších prístupov nám naša fyzioterapeutka zakomponovala do terapie i ACT (Akrálna Koaktivačná Terapia), ktorá sa snaží o vzpriamovanie trupu cez správnu oporu o akrálne časti tela, čo sú ruky a nohy.


Kraniosakrálna terapia /Radek Neškrabal, Hodonín, ČR /
Druh manuálnej terapie, kde sa využíva pulzácia mozgovo-miešneho moku na odblokovanie voľných pohybov. Aktivuje samouzdravovacie procesy v ľudskom tele. Vplýva na centrálny nervový systém a vplýva na všetky ostatné štruktúry organizmu.


Plávanie / Tomáš Horváth, tréner /
Plávanie uľahčuje pohyb svalov, zvyšuje ich schopnosť relaxácie a rozsah pohybov, uvoľňuje vysoké svalové napätie. Do činnosti sú zapojené takmer všetky svalové skupiny. Vodné prostredie svojím odporom znemožňuje pohybujúcim sa končatinám prudké pohyby.

Rekondičná terapia / Mgr. Katka Blahútová, Bratislava – fyzioterapeut /
Je to spôsob terapie, kde sa Alexíkovi uvoľňujú svaly na tvári a krčnej chrbtici, čo má za následok lepšie držanie hlavy ako i zníženie hypersalivácie.